Στην MarketKing Advertising θεωρούμε όλους μας τους ανθρώπους σημαντικούς. Ανεξάρτητα από την εμπειρία, τις σπουδές ή την προϋπηρεσία τους, όλοι οι συνεργάτες μας ξεκινούν από το πρώτο στάδιο ώστε να αναπτυχθούν σ' ένα περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες. Η επαγγελματική & προσωπική ανάπτυξη αφορά όλους μας και εγγυάται την επιτυχία για κάθε μέλος της ομάδας μας αλλά και της εταιρίας. 

"Leaders instill in their people a hope for success and a belief in themselves. Positive leaders empower people to accomplish their goals." 


Θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να ανήκετε και εσείς στην ομάδα μας;

Παρακάτω θα βρείτε τη φόρμα για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, καθώς και να υποβάλλετε απευθείας το βιογραφικό σας σημείωμα!