Στην MarketKing Advertising θεωρούμε ότι ανεξάρτητα από την εμπειρία, τις σπουδές ή την προϋπηρεσία όλοι οι συνεργάτες μας θα πρέπει να ξεκινούν από το πρώτο στάδιο ώστε να έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον.

Παρέχεται σε όλους από την αρχή, ο ίδιος βαθμός εκπαίδευσης, η ίδια καθοδήγηση και στήριξη, η γνώση πάνω στο προϊόν / υπηρεσία / πελάτη , για να έχουν όλοι οι συνεργάτες την ευκαιρία να εξελιχθούν ανάλογα με τις δυνατότητες τους.

Μαζί μας κάποιος μπορεί να αναλάβει ρόλους όπως οι πωλήσεις, η εκπαίδευση συνεργατών, η διαχείριση ομάδας αλλά και τη διαχείριση διαφημιστικών εκστρατειών.

Σε όλα τα επίπεδα παρέχεται καθοδήγηση με βάση τις ανάγκες, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες κάθε συνεργάτη.

1ο ΣΤΑΔΙΟ: Στο πρώτο στάδιο ο συνεργάτης μαθαίνει τεχνικές πωλήσεων & marketing, αναπτύσσει τις επικοινωνιακές ικανότητες του σε διαφορετικούς τύπους καταναλωτών, μαθαίνει τη ψυχολογία και συμπεριφορά του καταναλωτή, δημιουργεί εμπειρίες, εκπαιδεύεται in real time και μαθαίνει να προσεγγίζει τους πελάτες.

2ο ΣΤΑΔΙΟ: Σε αυτό το στάδιο αναπτύσσει τις ηγετικές του δεξιότητες, εκπαιδεύεται στο συντονισμό ομάδας αλλά και στη διαχείριση περιστάσεων.

3ο ΣΤΑΔΙΟ: Στο τρίτο στάδιο μαθαίνει τη διοίκηση επιχειρήσεων, πως να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό, τον οικονομικό προϋπολογισμό αλλά και τη διοίκηση & ανάπτυξη ενός project.


Θέλεις να μάθεις περισσότερα ή να ανήκεις και εσύ στην ομάδα μας;

Δεν έχεις παρά να στείλεις το βιογραφικό σου.

Αφού λάβουμε το βιογραφικό σου και το αξιολογήσουμε θα ειδοποιηθείς για την πρώτη συνέντευξη μαζί μας, εφόσον επιλεγείς.

Παρακάτω θα βρεις τη φόρμα για να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου καθώς και να υποβάλλεις το βιογραφικό σου σημείωμα!


Άνοιγμα θέσεων για Εκπροσώπηση Πελατών